Mijn zenuwen spelen mij de baas.

Niet alleen dat, maar ik ben bang !

Bang want de Jeugdbescherming dreigen mij om uit huis te plaatsen en mij weg te trekken uit mijn vertrouwde omgeving en bij mijn moeder vandaan waar ik in alle liefde wordt opgegroeit.

Mijn moeder is mijn alles en ik kom in alle opzichten bij mijn moeder niets tekort !

Waarom wordt er zoveel onterecht gedaan bij mij en alle andere kinderen?

Ook wij hebben rechten !

Het verdrag van kinderrechten zegt: 

Artikel 16:

Lid 1 Geen enkel kind mag worden onderworpen aan willekeurige of onrechtmatige inmenging in zijn of haar privéleven, in zijn of haar gezinsleven, zijn of haar woning of zijn of haar correspondentie, noch aan enige onrechtmatige aantasting van zijn of haar eer en goede naam.

Lid 2 Het kind heeft recht op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging of aantasting.

 

Ik heb aangeklopt bij de kinderonbudsman:

 

Mijn moeder en ik werden gedwongen en gedreigd aan de deur (Veilig Thuis mag NIET dwingen) om mee te werken, anders zou er een maatregel UHP gevraagd worden.
Mijn mensenrechten worden hierbij geschonden.
De reden dat deze instanties mij uberhaupt lastigvallen is omdat ik van school af, thuis zit.

Dit vanwege de druk dat school uitoefent en in de periodes van de lockdown met kinderen heen en weer getrokken werd.

Ik ben autistisch en ik kan die druk niet aan en hoe school zo deed.
Ik kreeg oogmigraines en hyperventilaties.

School wou zoeken voor andere oplossingen, maar ze weigeren thuisonderwijs, wat voor mij het beste zou zijn.

School is dus fout, dat ze niet in het belang van mij onderwijs zoeken.

Kinderbescherming, Veilig Thuis en Jeugdbescherming hebben mij hierdoor onder toezicht gesteld, want blijkbaar leef ik in een "isolement" en is mijn ontwikkeling zeer "gedreigd" terwijl ik normaal buiten kom in de natuur, en zelf dingen leer en samen met mijn moeder, over bijvoorbeeld ICT, de toekomst, natuur en geschiedenis.

Er is ook een onjuiste anonieme melding gedaan op 19 mei naar Veilig Thuis waarin zou blijken dat iemand mij dichtbij gezien heeft waar ik zogenaamd, opnieuw, in een dreigende situatie woon.
Niemand is thuis geweest.

Niemand heeft mij van dichtbij kunnen zien, en ook al zou dat zo zijn, ik zie er niet slecht uit.

Met mij gaat het goed.

Ik heb Veilig Thuis gesproken aan de deur en heb mijn welzijn bewezen dat alles goed is.

En alsnog word er gedreigd en gedwongen met uithuisplaatsing.

Ik berust mij niet in de BRP.

Mijn moeder zegt het volgende:

Nu de Jeugdbescherming nogmaals aan mijn deur zijn geweest, wil ik ze toch dit even meegeven, dat ik vermoed dat de dwang ernstige vormen begint aan te nemen wegens vermoedelijke melding van dreiging van mijn stiefvader omwille van zijn auto.

Ik vraag de Jeugdbescherming naar een schriftelijk informatie over het exacte dwangtraject dat men voor ons heeft opgesteld.

Om gezondheidsredenen ben ik genoodzaakt om dwang tot medewerking en bedreiging met huisvredebreuk, tot een minimum te beperken vanwege mijn hartproblemen.

Ik ben reeds getraumatiseerd en gestigmatiseerd door mijn eigen verleden.

De Jeugdbescherming &Veilig Thuis handelen met voorkennis over mijn verleden en manipuleert en bedreigt mij en Diëgo met uit huis plaatsing.

Ook bestaat het vermoeden dat de bij mijn jeugd direct en indirect betrokkenen worden aangemoedigd melding tegen mij te doen hetgeen hen helpen bij hun dwang tot uithuisplaatsing en beslaglegging op mijn zoon Diëgo, die nog jong volwassen beneficiair iuvenis adultus honoratus van zijn batige geboorte trust is, waar organisatie de Jeugdbescherming & Veilig Thuis via de gemeentelijke BRP inschrijvingen minderjarige "personen" jacht op maakt.

Medewerking door dwang verkregen, is een bedrijfshandeling onder schijn van wettelijk recht.

Diëgo en ik berusten niet in het misbruik van de gemeentelijke BRP inschrijvingen door niet-beneficiaire commercieel-politieke derde partijen als de Jeugdbescherming.

Onze eventuele deelneming aan een traject van uw BRP exploiterende organisatie is dus géén medewerking maar dwang onder schijn van wettelijk recht.


Zie ook:
https://www.trust-cooperatie-van-het-huis-diego-marlo-albert-vd-eynde.nl/jeugdbescherming

https://www.trust-cooperatie-van-het-huis-diego-marlo-albert-vd-eynde.nl/motu-proprio

https://www.trust-cooperatie-van-het-huis-diego-marlo-albert-vd-eynde.nl/zorgvuldig-in-bewaring/cqv-llc-waarden-koninkrijk-der-nederlanden

https://www.trust-cooperatie-van-het-huis-diego-marlo-albert-vd-eynde.nl/zorgvuldig-in-bewaring/magna-carta


Instanties

  • Jeugdbescherming Noord/Groningen
  • Veilig Thuis
  • Raad voor de Kinderbescherming